Friday, March 19, 2010

(Murshid) WAHYU

Wahyu Dan Pengertiannya.

1) Dari segi istilah :

Wahyu dari segi istilah syarak bermaksud pemberitahuan Allah swt kepada orang yang suci bersih lagi terpilih di kalangan hambaNya mengenai apa yang dikehendakiNya samada hidayah ataupun ilmu dengan cara yang rahsia/tersembunyi dan juga secara luar biasa.

Wahyu boleh berlaku dengan pelbagai cara. Antaranya ialah :

a) Percakapan antara Tuhan dan hambaNya.
Contohnya : Bercakap Nabi Musa dan Allah swt ketika ia bermunajat di Bukit Tursina.
b) Ilham yang diserapkan ke dalam hati orang yang terpilih atas dasar ilmu yang benar dan tidak dapat dinafikan serta tidak ada keraguan padanya.

c) Mimpi yang benar yang pasti berlaku sebagaimana terbitnya fajar di waktu subuh. d) Wahyu yang datang melalui perantaraan malaikat wahyu, Jibril a.s, malaikat yang mulia, ketua segala malaikat.

2) Dari segi bahasa :

Pengertian wahyu dari segi bahasa adalah seperti berikut :

=>Wahyu merupakan ilham semulajadi bagi seseorang manusia.
Contohnya : Wahyu yang dialami oleh ibu Nabi Musa a.s.
Firman Allah swt:

Maksudnya : dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa:" Susukanlah dia... (al-Qasas : 7 )

=>Wahyu berupa suatu perasaan naluri bagi binatang.
Contohnya : Sebagaimana yang diwahyukan kepada lebah.
Firman Allah swt :

Maksudnya : dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah: "Hendaklah Engkau membuat sarangmu di gunung-ganang dan di pokok-pokok kayu, dan juga di bangunan-bangunan Yang didirikan oleh manusia. ( an-Nahl : 68 )


=>Wahyu juga disebut sebagai suatu isyarat yang pantas dengan cara yang amat simbolik kepada seseorang.
Contohnya : Sebagaimana firman Allah swt ceritakan tetapi Nabi Zakaria a.s.
Firman Allah swt :

Maksudnya : maka Dia pun keluar mendapatkan kaumnya dari Mihrab (tempat sembahyangnya), lalu ia memberi isyarat kepada mereka: "Hendaklah kamu bertasbih(mengerjakan Ibadat kepada Allah) pagi dan petang". ( Maryam :11 )

=>Wahyu juga memberi makna godaan atau was-was syaitan.
Firman Allah swt :

Maksudnya : dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin, setengahnya membisikkan kepada setengahnya Yang lain kata-kata dusta Yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. ( al-An’am : 112 )


=>Wahyu juga membawa makna perintahh dari Allah swt kepada malaikatNya.
Firman Allah swt :

Maksudnya : (ingatlah) ketika Tuhanmu wahyukan kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku menyertai kamu (memberi pertolongan), maka Tetapkanlah (hati) orang-orang Yang beriman. ( al-Anfal : 12 ).

CARA MALAIKAT MENERIMA WAHYU DARI ALLAHSebagaimana yang telah diketahui, wahyu adalah perkataan Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat kepada para Rasulnya. Sebelum malaikat Jibril A.S. dapat menyampaikan wahyu kepada para Nabi, maka sudah pastinya ia terlebih dahulu menerima wahyu tersebut dari Allah S.W.T. Kemungkinan berlakunya dialog di antara Allah dengan malaikat adalah amat jelas sepertimana firman Allah S.W.T: S.Baqarah: 30

Maksudnya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat;"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu Dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang Yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami sentiasa bertasbih Dengan memujiMu dan mensucikanMu?".Tuhanberfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa Yang kamu tidak mengetahuinya.”Terdapat banyak lagi firman Allah yang lain yang menunjukkan adanya dialog di antara Allah dengan malaikat. Adalah tidak mustahil Allah menyampaikan wahyuNya kepada malaikat dengan cara yang tersebut juga.Cara pertama: Malaikat Jibril a.s menerima wahyu dari Allah dengan penyampaian secara ruhani atau menghafaznya dari Luh Mahfuz. Kemudian dia akan turun menemui Nabi Muhammad S.A.W menyampaikan wahyu tersebut.Cara kedua: Malaikat hafazah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril a.s selama 20 malam (setengah riwayat 20 kali turun) dan kemudian Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad S.A.W. selama 20 tahun.Cara ketiga: Malaikat Jibril a.s mengambil Al-Quran dari Allah S.W.T secara pendengaran dan kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad S.A.W apa yang didengar dan yang diperintahkan oleh Allah S.W.T tanpa sedikit perubahan.Mengenai cara Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam’an r.a yang bermaksud: “Apabila Allah mahu mewahyukan sesuatu urusan berfirmanlah dengan wahyu, lalu bergemuruh keadaan langit kerana bersangatan takut kepada Allah. Apabila mendengar keadaan itu lalu sujud dan tunduklah segala yang dilangit kepada Allah. Makhluk pertama yang mengangkat kepala ialah Malaikat Jibril lalu Allah mewahyukan apa yang dikehendakiNya. Kemudian berjalanlah Jibril di hadapan para malaikat, lalu ketika itu bertanyalah mereka : Apakah yang telah diperkatakan oleh Allah wahai Jibril? Maka sahut Jibril:


Allah berfirman:“ Yang Hak (Al-Quran)Dan Dialah yang Maha Tinggi dan Maha Besar”. Maka berkatalah mereka seperti yang diperkatakan oleh Jibril. Maka berhentilah Jibril a.s. dengan wahyu itu bila telah memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah S.W.T.

Perbezaan penerimaan wahyu antara malaikat dengan para Nabi dan Rasul hanyalah sedikit iaitu malaikat menerima wahyu untuk disampaikan kepada para Nabi dan Rasul sementara mereka menerima wahyu untuk difahami, diamalkan dan disampaikan serta membimbing umatnya mengikut ajaran kandungan tersebut.

Cara penurunan wahyu dari Allah kepada para Nabi dan RasulNya dikategorikan kepada dua iaitu:
(1) Penurunan wahyu tanpa perantaraan
(2) Penurunan wahyu dengan perantaraan MalaikatPENURUNAN WAHYU KEPADA RASUL TANPA PERANTARAAN


Antara cara Allah menurunkan wahyu tanpa perantaraan ini ialah:

# Bermimpi yang benar semasa tidur.


Ini disahkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Saidatina Aisyah yang bermaksud: “ Seawal-awal wahyu yang diterima oleh baginda ialah mimpi yang benar ketika tidur, maka ia tidak melihat melainkan datangnya seperti fajar waktu subuh.


#Mendengar kalam ilahi dari sebalik tabir.


Ini seperti yang dialami sendiri oleh Rasulullah S.A.W ketika Isra’ dan Mi’raj. Firman Allah S.W.T dalam surah As-Syura ayat 51.Maksudnya: “ Sesungguhnya Kami amat berharap supaya Tuhan Kami mengampunkan dosa-dosa kami, kerana Kamilah orang-orang Yang mula-mula beriman (dalam peristiwa ini)”.

Dan juga bagi Nabi Musa ketika baginda bermunajat di Bukit Tursina.Firman Allah dalam Surah Al-A’raf, ayat 143. Maksudnya: “Dan ketika Nabi Musa datang pada waktu Yang Kami telah tentukan itu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa (merayu dengan) berkata: "Wahai Tuhanku! Perlihatkanlah kepadaKu (ZatMu Yang Maha Suci) supaya Aku dapat melihatMu". Allah berfirman: "Engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatKu, tetapi pandanglah ke Gunung itu…


PENURUNAN WAHYU KEPADA RASUL DENGAN PERANTARAAN MALAIKAT

Penurunan wahyu cara ini pernah dilakukan dengan keadaan-keadaan yang berikut:

• Cara yang paling berat diterima oleh Rasulullah S.A.W iaitu mendengar bunyi loceng dan suara yang kuat supaya Nabi bersedia menerima wahyu yang datang.
Firman Allah dalam menyebutkan tentang beratnya wahyu itu dalam surah -Muzammil yang bermaksud “Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu wahyu (Al-Quran Yang mengandungi perintah-perintah) Yang berat (kepada orang-orang Yang tidak bersedia menyempurnakannya)”.

• Cara yang ringan iaitu Malaikat menyerupai seorang lelaki dengan paras rupa yang indah dan berseri,kemudian membacakan wahyu tersebut kepada baginda serta baginda menerimanya dengan senang.


Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya daripada Aisyah Ummul mukminin yang bermaksud, “ Harith bin Hisyam telah bertanya kepada Rasulullah S.A.W. Katanya: Wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu didatangkan kepada engkau? Jawab baginda: “ Kadangkala ia didatangkan kepadaku seumpama bunyi loceng yamg merupakan cara yang paling berat aku rasakan. Aku pun meyakininya dan kemudian aku menguasai apa yang telah diperkatakan. Kadangkala malaikat menyerupakan dirinya kepadaku seumpama seorang lelaki dan memperkatakan kepadaku dan aku menguasai apa yang diperkatakannya.

MUHAMMAD MURSYID BIN MD HAMZAH (4052)

No comments:

Post a Comment